Eierstruktur

Hermes

Eierstruktur

Hermes AS
100%
Grimsholm AS
23,5%
Hermes Holding AS
53%
AS Jakobsen & sønner
23,5%

Styret

Birger H. Dahl

styremedlem
Birger H Dahl AS
2011

Kjell G. Mikalsen

styremedlem
Scanfish AS
2012

Ørjan Nilsen

styreleder
Simonsen Vogt Wiig
2012

Bjørn Sælen

styremedlem
UiT
2012

Håvard Sigvaldsen

styremedlem
Hermes AS
2013